Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất?

82 / 100

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất được rất nhiều bạn đọc quan tâm dưới đây Cafert.vn tổng hợp cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.

Khi nào Nhà nước thu hồi đất?

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp dưới đây:

– Thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

– Thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai;

– Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất
Nhà nước quyết định thu hồi đất căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai năm 2013 (Ảnh: Internet)

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất?

Căn cứ Điều 66 Luật Đất đai năm 2013, thẩm quyền ra quyết định thu hồi được quy định như sau:

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh)

UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi trong các trường hợp sau đây:

– Thu hồi đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

– Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (UBND cấp huyện)

UBND cấp huyện quyết định thu hồi trong các trường hợp sau:

– Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

– Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Lưu ý: Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thì UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi.

Bài viết trên đây giúp độc giả hiểu rõ được cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất và nắm rõ thông tin để thực hiện đúng theo Pháp luật đất đai./.

Kim Hoàng Anh trích luật đất đai năm 2013

So sánh